Tag: Digital assets

Tag: Digital assets

Tag: Digital assets

Giám đốc điều hành của công ty quản lý tài sản tiền điện tử lớn nhất thế giới cho rằng tiền điện tử là một loại tài sản ‘ở đây để tồn tại’.

Đầu tư thang độ xám Giám đốc điều hành Micahel Sonnenschein nói rằng các tài sản tài chính như tiền điện tử chỉ xuất hiện một lần trong một thế hệ.…

Xem thêm