Thị trưởng Thành phố New York Eric Adams đã ký một lệnh điều hành kiện toàn ban lãnh đạo của các văn phòng công nghệ và đổi mới. 

Trước đây, các khu vực và văn phòng tập trung vào công nghệ và đổi mới được báo cáo cho các phó thị trưởng khác nhau. Giờ đây, sự giám sát đó được hợp nhất dưới quyền Sở Công nghệ Thông tin và Viễn thông (DoITT) hiện tại, cũng đã được tái chỉ định là “Văn phòng Công nghệ và Đổi mới.”

Adams đã cam kết cải tiến công nghệ ở Thành phố New York, cả từ góc độ dịch vụ thành phố và giảm thiểu những thách thức trong hoạt động kinh doanh tại thành phố. Không  những mục tiêu đó sẽ trở thành hiện thực như thế nào và liệu tiền điện tử có đóng một vai trò quan trọng hơn hay không.

Cho đến nay, không có đề cập đến tiền điện tử được thực hiện trong các tài liệu liên quan đến Văn phòng Công nghệ và Đổi mới. Tuy nhiên, Adams cho biết anh ấy muốn làm cho thành phố trở nên “thân thiện với tiền điện tử” và anh ấy đã cam kết nhận ba khoản lương đầu tiên của mình bằng bitcoin.

Tất cả các văn phòng khác nhau của thành phố về Chỉ huy mạng, Phân tích dữ liệu và Bảo mật thông tin sẽ được hợp nhất thành văn phòng mới. Giám đốc tương ứng của họ bây giờ sẽ báo cáo cho CTO. Cán bộ quản lý và chính sách thuật toán đã bị bãi bỏ vì văn phòng mới sẽ quản lý việc sử dụng thuật toán trong các văn phòng thành phố. 

Lệnh cho biết: “Bất kỳ hành động thích hợp bổ sung nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc thuyên chuyển nhân viên, được thực hiện để tiếp tục hợp nhất được quy định trong Phần này, sẽ được thực hiện càng sớm càng tốt sau khi ban hành Lệnh này . “

Người đứng đầu văn phòng, từng là Ủy viên Công nghệ Thông tin và Viễn thông, nay là Giám đốc Công nghệ của thành phố và báo cáo cho Phó Thị trưởng thứ nhất. Tên và chức danh của văn phòng trước đây sẽ vẫn được sử dụng trong các trường hợp pháp luật yêu cầu.

Adams đã bổ nhiệm Matt Fraser làm CTO vào tháng 12, khi phạm vi của vai trò này bị hạn chế hơn. Trước đây, ông đã từng làm việc cho Sở Cảnh sát Thành phố New York với tư cách là Phó ủy viên phụ trách công nghệ thông tin. Trước khi làm việc với NYPD, anh ấy đã làm việc tại DoITT với tư cách là phó ủy viên phụ trách CNTT. 

Văn phòng Công nghệ và Đổi mới sẽ hợp lý hóa các hoạt động công nghệ trên toàn thành phố và cách mạng hóa cách thành phố New York kinh doanh, cũng như cách thành phố cung cấp dịch vụ cho người dân và du khách,” ông nói trong một tuyên bố.

Đánh giá của bạn
Happy0
Lol0
Wow0
Wtf0
Sad0
Angry0
Rip0
Để lại bình luận