IMF đưa ra khuyến nghị về quy định tiền điện tử

Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã xuất bản một bài đăng trên blog về quy định tiền điện tử vào thứ Năm. Bài đăng có tiêu đề “Quy định tiền điện tử toàn cầu nên toàn diện, nhất quán và có sự phối hợp” do Tobias Adrian, Dong He và Aditya Narain từ Vụ Thị trường vốn và tiền tệ của IMF.

Lưu ý rằng “Tài sản tiền điện tử và các sản phẩm và dịch vụ liên quan đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây” và “mối liên kết giữa chúng với hệ thống tài chính được quản lý đang tăng lên”, các tác giả thừa nhận:

Tài sản tiền điện tử có khả năng thay đổi hệ thống tài chính và tiền tệ quốc tế theo những cách sâu sắc.

Các nhà hoạch định chính sách phải vật lộn để giám sát rủi ro từ lĩnh vực đang phát triển này, trong đó nhiều hoạt động không được kiểm soát,” họ giải thích và nói thêm: “Trên thực tế, chúng tôi nghĩ rằng những rủi ro về ổn định tài chính này có thể sớm trở thành hệ thống ở một số quốc gia.”

IMF đề xuất cách tiền điện tử nên được quản lý

Bài đăng của IMF sau đó thảo luận về cách tiền điện tử nên được quản lý. “Khung quy định toàn cầu nên cung cấp một sân chơi bình đẳng dọc theo phạm vi hoạt động và rủi ro,” các tác giả khẳng định và tiến hành liệt kê ba yếu tố cần được đưa vào.

Thứ nhất, các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử – bao gồm những nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, chuyển giao, thanh toán và giám sát các khoản dự trữ và tài sản – “nên được cấp phép hoặc được ủy quyền,” các tác giả viết. “Các tiêu chí cấp phép và ủy quyền cần được quy định rõ ràng, các cơ quan có trách nhiệm được chỉ định rõ ràng và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan này được xác định rõ ràng”.

Thứ hai, “Các yêu cầu phải được điều chỉnh cho phù hợp với các trường hợp sử dụng chính của tài sản tiền điện tử và stablecoin”, họ nói thêm, lưu ý rằng các cơ quan quản lý “cần phối hợp để giải quyết các rủi ro khác nhau phát sinh từ việc sử dụng khác nhau và thay đổi”, bao gồm các ngân hàng trung ương và cơ quan giám sát chứng khoán.

Cuối cùng, bài đăng của IMF lưu ý rằng “Các nhà chức trách nên đưa ra các yêu cầu rõ ràng về các tổ chức tài chính được quản lý liên quan đến việc tiếp xúc và tham gia của họ với tiền điện tử.”

Các tác giả cảnh báo thêm rằng “Ở các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển, sự ra đời của tiền điện tử có thể đẩy nhanh cái mà chúng tôi gọi là ‘ tiền điện tử hóa ‘ – khi những tài sản này thay thế nội tệ và phá vỡ các hạn chế trao đổi cũng như các biện pháp quản lý tài khoản vốn.” Họ kết luận:

Cần có sự hợp tác và hợp tác xuyên biên giới cấp bách để giải quyết các thách thức về công nghệ, luật pháp, quy định và giám sát.

Đánh giá của bạn
Happy0
Lol0
Wow0
Wtf0
Sad0
Angry0
Rip0
Để lại bình luận