Hơn 10.000 địa chỉ được bổ sung trên mạng Layer- 2.

Hơn 10.000 địa chỉ Ethereum độc đáo đã xuất hiện trên mạng Optimism sau “mỗi thông báo” mà công ty đã đăng trên tài khoản Twitter của mình. Theo bài đăng, “tin tức lớn” sẽ bị loại bỏ vào tuần tới

Các nhà đầu tư tiềm năng đã giả định rằng khả năng mở rộng mới cho Ethereum sẽ công bố một đợt airdrop vào tuần tới hoặc phát hành token. Nhưng không phải tất cả các nhà đầu tư đều chia sẻ sự lạc quan vì món quà hào phóng sẽ không phải là một điều tốt cho giá tương lai của token.

Optimism là một giải pháp Layer- 2 cho Ethereum cho phép người dùng thực hiện các giao dịch với mức phí thấp hơn đáng kể trên mạng. Optimism tự coi mình là một Công ty vì lợi ích công cộng sẽ hoạt động có trách nhiệm đối với cả người sở hữu và người sử dụng sản phẩm của họ.

Các giải pháp Layer- 2 là các mạng khác nhau hoạt động trên mạng Ethereum chính, được coi là Layer- 1.

Các giải pháp Layer- 2 hoạt động như thế nào?

Các giải pháp layer- 2 hoạt động như các hợp đồng thông minh khác nhau cho phép người dùng sử dụng các chức năng mở rộng trong khi sử dụng mainnet. Các giải pháp Layer- 2 không yêu cầu bất kỳ thay đổi nào trong giao thức chính của mạng để có thể tương tác được trong khi làm việc trên mạng chính. Việc sử dụng phổ biến nhất của các giải pháp Layer- 2 là khả năng mở rộng thanh toán.

Đánh giá của bạn
Happy0
Lol0
Wow0
Wtf0
Sad0
Angry0
Rip0
Để lại bình luận