Ngân hàng trung ương của Tây Ban Nha đã sẵn sàng triển khai quy trình đăng ký mới cho các sàn giao dịch tiền điện tử vào tháng 9 đến tháng 10. Các sàn giao dịch, cùng với các nền tảng và ví lưu ký tài sản tiền điện tử, sẽ được yêu cầu đăng ký với cơ quan chức năng để tuân thủ các yêu cầu pháp lý. Tổ chức này tin rằng điều này sẽ giải quyết các vấn đề minh bạch và tài trợ khủng bố.

Các bước nói trên được Luật Phòng chống Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố bắt buộc. Nó đã được quốc hội Tây Ban Nha thông qua vào năm ngoái. Sau đó, điều khoản này đã được đưa vào Nghị định-Luật của Hoàng gia 7/2021. Nó đưa ra một khoảng thời gian sáu tháng để thực hiện đăng ký kể từ khi có hiệu lực, tức là, từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 29 tháng 10. Luật quy định rằng mục đích là

Cải thiện cơ chế phòng chống khủng bố và cải thiện tính minh bạch và tính sẵn có của thông tin về chủ sở hữu tiền điện tử thực sự.”

Sau khi quy trình với các hướng dẫn và các biểu mẫu cần thiết để yêu cầu đăng ký trong cơ quan đăng ký mới được Ngân hàng công bố, các đơn vị sẽ có thời hạn đến tháng 1 năm 2022 để gửi đơn đăng ký của họ. Việc chấp nhận trong cơ quan đăng ký sẽ dựa trên việc thực hiện các biện pháp chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Cùng với các giao thức AML, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số cũng phải đáp ứng các yêu cầu tuân thủ “thương mại và chuyên nghiệp” của ngân hàng trung ương.

Hơn nữa, những người liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ liên quan đến “trao đổi tiền ảo để đấu thầu hợp pháp” sẽ phải chịu “nghĩa vụ phòng ngừa”. Hơn nữa, cơ quan đăng ký sẽ được kết nối với cơ quan đăng ký của các quốc gia khác trong Liên minh Châu Âu. Nó cũng sẽ được cung cấp cho công chúng để xem trong một nỗ lực nhằm tăng tính minh bạch.

Một môi trường pháp lý chủ động

Các nhà chức trách và nhà lập pháp Tây Ban Nha gần đây đã dành nhiều thời gian để điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử. Đầu năm nay, cơ quan thuế Tây Ban Nha đã tăng cường giám sát việc sử dụng tiền điện tử bằng cách yêu cầu cả công dân và cư dân khai báo việc nắm giữ tiền điện tử của họ, thậm chí cả những khoản nắm giữ trên các nền tảng ở nước ngoài.

Hơn nữa, Ủy ban Thị trường Chứng khoán Quốc gia Tây Ban Nha (CNMV) gần đây đã đưa ra cảnh báo đối với Huobi và Bybit, cùng với một số công ty khác, vì hoạt động mà không có giấy phép. Các pháp nhân đã đăng ký cần được ủy quyền để cung cấp các dịch vụ liên quan đến chứng khoán ở Tây Ban Nha.

Đánh giá của bạn
Happy0
Lol0
Wow0
Wtf0
Sad0
Angry0
Rip0
Để lại bình luận