Nguồn vốn cũng sẽ dành cho các chiến dịch truyền thông bên ngoài và xây dựng các sản phẩm và đội ngũ của Chainflip.

Chainflip, một giao thức dựa trên nhà tạo lập thị trường tự động phi tập trung, đã đóng vòng tài trợ 6 triệu đô la do Framework Ventures dẫn đầu.

Các nhà đầu tư tham gia khác bao gồm ParaFi Capital, Distributed Global, Delphi Digital, Hypersphere Ventures, Coinbase Ventures, DeFi Alliance, Altonomy, Maven 11, Edenblock và Morningstar Ventures.

Được thành lập vào năm 2020, Chainflip cho phép hoán đổi giữa các blockchain khác nhau. Giao thức được hỗ trợ bởi Token của Chainflip, FLIP.

Số tiền này sẽ dành cho việc phát triển cộng đồng và hỗ trợ người dùng của Chainflip, đồng thời để đạt được “tiến bộ hơn nữa về kiểm toán bảo mật, các chiến dịch truyền thông bên ngoài.”

Chúng cũng sẽ được sử dụng để xây dựng hoạt động nội bộ đồng thời mở rộng các sản phẩm và đội ngũ của Chainflip,” Giám đốc điều hành Simon Harman cho biết.

Đánh giá của bạn
Happy0
Lol0
Wow0
Wtf0
Sad0
Angry0
Rip0
Để lại bình luận