Một giao thức mới mở ra tính thanh khoản của Kusama và Polkadot bị khóa, đây là cách thực hiện.

Một giao thức mới của Bifrost, một giao thức cơ bản Polkadot Ecological DeFi mới, giải quyết vấn đề cốt lõi của hệ sinh thái Kusama (KSM) và Polkadot (DOT) , một giao thức mà cộng đồng đã lên tiếng kể từ khi hai dự án đi vào hoạt động.

Được gọi là Giao thức thanh khoản đấu giá vị trí (SALP) , giao thức này sử dụng “vsKSM Mint Drop” kết hợp đặt giá thầu vị trí KSM để duy trì phần thưởng đặt giá thầu vị trí Bifrost trong khi giải phóng tính thanh khoản của KSM.

Nó cho phép người dùng tham gia vào ‘Crowdloans’ bằng cách tạo các dẫn xuất hoàn toàn phi tập trung thông qua Polkadot Cross-Chain Protocol XCMP, cho phép họ an toàn, không tin cậy và giải phóng thanh khoản để hỗ trợ các dự án Parachain yêu thích của họ với chi phí cơ hội thấp hơn nhiều.

Ngoài ra, đối với các bên tham gia dự án Parachain, SALP cũng có thể được sử dụng như một tính năng trong chiến lược đấu thầu để tăng tỷ lệ đấu thầu thành công cho các vị trí Parachain.

Nhóm đã gửi đơn xin Tài trợ cho SALP (Giao thức thanh khoản đấu giá vị trí), qua đó Bifrost sẽ mở khóa tính thanh khoản của DOT / KSM bị khóa trong các phiên đấu giá vị trí bằng cách tạo các dẫn xuất vsToken (vsDOT / vsKSM) và vsBond.

Về Polkadot và Kusama

Polkadot và Kusama đều là các mạng đa tuyến, có khả năng mở rộng, về mặt lý thuyết cho phép thông lượng dữ liệu cao cho các dự án chạy trên chuỗi của họ. 

Parachains là các blockchains Lớp 1 riêng lẻ sẽ có thể chạy song song trong hệ sinh thái Polkadot, bao gồm “mạng chim hoàng yến” Kusama của nó. Tất cả chúng sẽ được kết nối với Chuỗi chuyển tiếp trung tâm để tăng cường bảo mật, khả năng mở rộng và khả năng tương tác.

Người dùng có thể vận hành các blockchain của riêng họ – được gọi là ‘Parachains’, không chỉ là các mã thông báo như trên Ethereum – với các nhóm như vậy được hưởng lợi rất nhiều từ các tính năng quản trị, bảo mật và khả năng tương tác rộng hơn của Polkadot.

Số lượng parachains như vậy được giới hạn ở 100, có nghĩa là tất cả các “vị trí” đều phải tuân theo quy trình đấu giá do cộng đồng quản lý (sẽ chọn dự án nào phù hợp trong hệ sinh thái tổng thể).

Khoảng thời gian này cũng có nghĩa là người dùng khóa KSM và DOT của họ trên các giao thức tương ứng, khiến người dùng không có cách nào để truy cập hoặc sử dụng các sản phẩm khác hoặc bỏ lỡ các cơ hội khác. Nhưng Bifrost, bản thân nó là một parachain của Polkadot, có thể thay đổi điều đó.

Đánh giá của bạn
Happy0
Lol0
Wow0
Wtf0
Sad0
Angry0
Rip0
Để lại bình luận