Một đề xuất mới của Danielle Cohen Higgins, Quận ủy Quận 8 từ quận Miami-Dade ở Florida, Hoa Kỳ, kêu gọi thành lập một lực lượng đặc nhiệm để xem xét khả năng cho phép người dân nộp thuế bằng tiền điện tử.

Nếu đề xuất được thông qua, người dân địa phương sẽ được phép thanh toán thuế, dịch vụ và phí bằng các loại tiền điện tử như bitcoin (BTC) , litecoin (LTC) và ethereum (ETH) .

Higgins đã chuẩn bị nghị quyết và tài trợ cho nó, cho phép Geri Bonzon-Keenan, Luật sư Quận Miami-Dade, đệ trình nó cùng với một bản ghi nhớ cho Ủy ban của Quận ủy.

Nghị quyết dự kiến ​​việc thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Tiền điện tử Miami-Dade, được thành lập với mục đích nghiên cứu:

  • tính khả thi của việc quận chấp nhận tiền điện tử và các hình thức tiền tệ kỹ thuật số khác như là “thanh toán cho các loại thuế, phí và dịch vụ của quận”;
  • xác định các chi phí tiềm ẩn liên quan đến việc chấp nhận tiền điện tử và các hình thức tiền tệ kỹ thuật số khác thanh toán cho các loại thuế, phí và dịch vụ của quận;
  • và phát triển các đề xuất cho hội đồng quản trị về các sáng kiến ​​chính sách khác được liên kết với tiền điện tử sẽ có lợi cho quận.

“Lực lượng Đặc nhiệm sẽ bao gồm 13 thành viên do Hội đồng chỉ định (mỗi Quận ủy viên một thành viên). Mỗi thành viên của Lực lượng đặc nhiệm phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong các ngành công nghiệp tiền điện tử, tài chính, ngân hàng, phát triển kinh doanh hoặc an ninh mạng, ”nghị quyết cho biết.

Theo tài liệu, lực lượng đặc nhiệm sẽ cung cấp báo cáo cuối cùng trong vòng 180 ngày sau cuộc họp đầu tiên.

Nghị quyết tuyên bố rằng những năm qua đã mang lại sự gia tăng trong các sáng kiến ​​theo định hướng tiền điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng tiền điện tử ở Florida. Trong số những người khác, vào năm 2019, Cơ quan lập pháp Florida đã thành lập Lực lượng đặc nhiệm Blockchain Florida với mục đích nghiên cứu xem chính quyền tiểu bang, quận và thành phố có thể hưởng lợi như thế nào từ việc “chuyển đổi sang hệ thống dựa trên blockchain để lưu trữ hồ sơ, bảo mật dữ liệu, giao dịch tài chính , cung cấp dịch vụ và xác định các cách để cải thiện sự tương tác của chính phủ với các doanh nghiệp và công chúng. “

Ngoài ra, vào tháng 2 năm ngoái, với sự ủng hộ của Thị trưởng thân thiện với tiền điện tử Francis Suarez, thành phố Miami đã thông qua một nghị quyết để nghiên cứu tính khả thi của việc cho phép nhân viên của mình nhận toàn bộ hoặc một phần tiền lương của họ bằng bitcoin, cho phép thành phố để nhận thanh toán bằng tiền điện tử và đầu tư quỹ thành phố vào bitcoin.

Đánh giá của bạn
Happy0
Lol0
Wow0
Wtf0
Sad0
Angry0
Rip0
Để lại bình luận