Các parachains Polkadot hiện có thể chọn thêm nguồn cấp dữ liệu giá Chainlink vào thời gian chạy của chúng.

Polkadot và Chainlink đã công bố phát hành Nguồn cấp dữ liệu giá của Chainlink dưới dạng mô-đun, hoặc “pallet” trong thuật ngữ Polkadot, cho khung nền tảng blockchain.

Việc phát hành có nghĩa là bất kỳ dự án nào xây dựng trên khung Substrate – bao gồm các parachains Polkadot và Kusama, cũng như các blockchains độc lập – đều có thể tích hợp các oracles Chainlink thông qua một thư viện được đơn giản hóa.

Thông báo này được đưa ra là kết quả mới nhất của sự hợp tác lâu dài giữa Chainlink và Polkadot , hiện đang cung cấp một sản phẩm hữu hình có thể cho phép một số trường hợp sử dụng tập trung vào DeFi trên Polkadot.

Việc tích hợp như một pallet chất nền có nghĩa là việc tích hợp và kích hoạt tính năng Chainlink tùy thuộc vào từng tổ chức riêng lẻ. Đây là một thay đổi đáng kể so với kiến ​​trúc được sử dụng trên Ethereum, nơi các nút Chainlink thường xuyên xuất bản dữ liệu giá trên mỗi khối, mà các hợp đồng thông minh sau đó có thể chọn tham chiếu hoặc bỏ qua.

Trên Polkadot, thiết kế linh hoạt hơn có nghĩa là các parachains không cần dữ liệu Chainlink sẽ không cần dành bất kỳ không gian blockchain nào cho nó. Tuy nhiên, trên các parachains riêng lẻ, kết quả cuối cùng có thể giống với Ethereum. Peter Mauric, người đứng đầu bộ phận truyền thông của Parity Technologies, đã so sánh tình hình với “như thể Chainlink được tích hợp dưới dạng opcode trên Ethereum”.

Việc tích hợp Chainlink hoàn chỉnh có thể là tin tức đáng hoan nghênh đối với các tổ chức lấy DeFi làm trung tâm như Moonbeam, Equilbalance hoặc Acala, đặc biệt là từ quan điểm giới thiệu các dự án Ethereum cho Polkadot . Tuy nhiên, có khả năng cần phải có công việc phát triển bổ sung để điều chỉnh pallet Chainlink để sử dụng với các hợp đồng thông minh.

Chainlink được sử dụng bởi một số dự án DeFi trên Ethereum để đọc dữ liệu thị trường bên ngoài – đặc biệt là một điều cần thiết cho các giao thức cho vay. Dự án gần đây đã bắt đầu chuyển hướng tập trung vào nhiều hơn là chỉ dữ liệu giá, một trục xoay xuất hiện sau khi giới thiệu kiến ​​trúc Báo cáo Off-Chain .

Đánh giá của bạn
Happy0
Lol0
Wow0
Wtf0
Sad0
Angry0
Rip0
Để lại bình luận