Mã thông báo PAID đã giảm khoảng 70% tính đến thời điểm báo chí về tin tức.

Mạng trả phí – một ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi) tự mô tả một cách lỏng lẻo như một chương trình hợp đồng thông minh dành cho doanh nghiệp – đã được khai thác thông qua tính năng đúc mã thông báo của hợp đồng . Khoảng 60 triệu mã thông báo TRẢ TIỀN, trị giá khoảng 37 triệu đô la vào thời điểm báo chí, đã được tạo sai. 

Token PAID là xuống khoảng 70% tính đến thời điểm này, theo CoinGecko .

Câu chuyện này đang phát triển.

Đánh giá của bạn
Happy0
Lol0
Wow0
Wtf0
Sad0
Angry0
Rip0
Để lại bình luận