Báo cáo được đưa ra vào tháng 2 năm 2021 và được thu thập bởi CoinDesk Friday, đã được phân phối cho các khách hàng của Ngân hàng tư nhân JPMorgan, yêu cầu số dư tối thiểu là 10 triệu đô la để mở tài khoản.

JPMorgan đã gửi một báo cáo cho các khách hàng ngân hàng tư nhân của mình để hướng dẫn họ về những rủi ro và cơ hội khi đầu tư vào tiền điện tử.

Báo cáo được đưa ra vào tháng 2 năm 2021 và được thu thập bởi CoinDesk Friday, đã được phân phối cho các khách hàng của Ngân hàng tư nhân JPMorgan, yêu cầu số dư tối thiểu là 10 triệu đô la để mở tài khoản.

Điều này xảy ra sau khi CNBC báo cáo vào tháng 2 rằng đồng chủ tịch JPMorgan, Daniel Pinto, tuyên bố “nhu cầu vẫn chưa có” từ khách hàng đối với các dịch vụ tiền điện tử, nhưng nó “sẽ có ở một thời điểm nào đó.”

bitcoin (BTC, -1,55%)

1. Nếu áp dụng một phiên bản của luật Metcalfe – giá trị của bitcoin tỷ lệ thuận với bình phương số người dùng – thì nó sẽ trị giá 21.667 đô la.

2. Nếu áp dụng giá trị hiện tại của vàng cho nguồn cung tối đa là 21 triệu bitcoin, nó sẽ có giá trị là 540.814 đô la.

3. Trong khi áp dụng giá trị toàn cầu của tiền vào nguồn cung tối đa của bitcoin sẽ đặt giá trị tiền điện tử ở mức 1,9 triệu đô la.

Ảnh chụp màn hình từ trang giáo dục của JPMorgan về tiền điện tử.

Báo cáo đánh giá thấp sự so sánh chung của bitcoin với vàng. Mặc dù có các thuộc tính đa dạng, “đặc điểm biến động và hồ sơ tương quan của bitcoin bác bỏ sự so sánh với tài sản trú ẩn an toàn truyền thống”.

Đánh giá của bạn
Happy0
Lol0
Wow0
Wtf0
Sad0
Angry0
Rip0
Để lại bình luận