Giá Bitcoin bắt đầu điều chỉnh tăng trên mức 48.000 đô la và 50.000 đô la so với Đô la Mỹ. BTC hiện đang hợp nhất trên 50.000 đô la, nhưng nó có thể đối mặt với một rào cản lớn gần 52.000 đô la.

  • Bitcoin đã phục hồi tốt và thậm chí nó còn cố gắng giải quyết trên mức kháng cự 50.000 đô la.
  • Giá đang đối mặt với mức kháng cự mạnh gần 52.000 đô la và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Đã có sự bứt phá trên đường xu hướng giảm giá chính với mức kháng cự gần $ 49.500 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC / USD (nguồn cấp dữ liệu từ Kraken).
  • Cặp tiền này phải vượt qua vùng kháng cự $ 52,000 để tiếp tục tăng giá trong thời gian tới.

Giá Bitcoin đang đối mặt với các rào cản

Sau khi bứt phá rõ ràng trên mức 48.000 đô la, bitcoin đã phục hồi thêm trên 49.000 đô la. BTC dường như đang hình thành một cơ sở hỗ trợ trên mức 48.000 đô la, nhưng nó vẫn nằm dưới mức trung bình động đơn giản 100 giờ.

Giá hiện đang giao dịch cao hơn mức thoái lui Fib 23,6% của sóng giảm từ mức cao $ 58,400 đến mức $ 45,000. Cũng có sự bứt phá trên đường xu hướng giảm giá chính với mức kháng cự gần $ 49,500 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC / USD.

Giá Bitcoin hiện đang củng cố trên mức 50.000 đô la. Tuy nhiên, có một số rào cản quan trọng đang chờ đợi ở phía tăng gần mức $ 51,500 và $ 52,000.

Giá bitcoin
Nguồn: BTCUSD trên TradingView.com

Mức thoái lui Fib 50% của sóng giảm từ mức cao nhất $ 58,400 đến mức $ 45,000 dao động thấp cũng gần mức $ 51,600 đóng vai trò như một ngưỡng kháng cự chính. Mức kháng cự chính vẫn gần mức $ 52,000 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.

Cần phải có sự bứt phá rõ ràng trên mức kháng cự 51.600 đô la và 52.000 đô la để có nhiều đà tăng hơn trong thời gian tới. Mức kháng cự lớn tiếp theo trên mức 52.000 đô la có thể gần mức 55.000 đô la.

Một lần giảm giá BTC?

Nếu bitcoin không thể tiếp tục cao hơn trên các mức kháng cự $ 51.500 và $ 52.000, có thể có một sự sụt giảm khác . Hỗ trợ ban đầu về mặt giảm điểm là gần mức $ 49,500.

Hỗ trợ chính đầu tiên hiện đang hình thành gần vùng 48.000 đô la. Nếu có sự phá vỡ rõ ràng dưới mức hỗ trợ 48.000 đô la, giá có thể quay trở lại mức hỗ trợ 45.000 đô la trong thời gian tới.

Các chỉ số kỹ thuật:

MACD theo giờ – MACD đang dần lấy đà trong vùng tăng.

RSI hàng giờ (Chỉ số sức mạnh tương đối) – RSI cho BTC / USD đã trở lại trên mức 50.

Các mức hỗ trợ chính – 49.500 đô la, tiếp theo là 48.000 đô la.

Các mức kháng cự chính – $ 51,600, $ 52,000 và $ 55,000.

Đánh giá của bạn
Happy0
Lol0
Wow0
Wtf0
Sad0
Angry0
Rip0
Để lại bình luận