Các khoản tiền gửi này được coi là đại diện cho sự phát triển giữa các khách hàng trong ngành tiền điện tử.

Ngân hàng Signature có trụ sở tại New York đã bổ sung 2,5 tỷ đô la tiền gửi không chịu lãi suất trong quý 4 năm 2020, chỉ giảm nửa tỷ đô la so với 2,9 tỷ đô la tiền gửi mới của Silvergate từ khách hàng tiền kỹ thuật số trong quý 4 .

Các công ty tiền điện tử thường là nguồn tiền gửi phong phú với chi phí thấp cho một số ít ngân hàng hoạt động công khai trong lĩnh vực này. Do đó, các nhà phân tích đã chú ý đến tăng trưởng tiền gửi không chịu lãi suất tại Signature. Số tiền gửi này chiếm gần 30% tổng tiền gửi tại ngân hàng.

Tổng tiền gửi tại ngân hàng trong quý so với quý trước tăng 8,98 tỷ đô la, trong đó tiền gửi trên thị trường tiền tệ chiếm tỷ trọng lớn.Đọc thêm : Ngân hàng Signature thu được khoản tiền gửi 1 tỷ đô la trong Quý 3, với sự tăng trưởng đáng kể từ các nhà phát hành Stablecoin

Chi phí tiền gửi trung bình và chi phí huy động vốn trung bình của Signature trong quý 4 năm 2020 lần lượt giảm 66 và 69 điểm cơ bản xuống 0,42% và 0,57%.

Đánh giá của bạn
Happy0
Lol0
Wow0
Wtf0
Sad0
Angry0
Rip0
Để lại bình luận